Tổng hợp 9 loại công cụ Call Center được sử dụng hàng đầu trong năm 2023

Ngày nay, thói quen làm việc của nhân viên tại các…
Chức năng outbound và inbound là gì

Chức năng của tổng đài inbound và outbound là gì?

Tiếp cận với lĩnh vực chăm sóc khách hàng hẳn…