Tag Archive for: CRM

Tổng hợp 9 loại công cụ Call Center được sử dụng hàng đầu trong năm 2023

Ngày nay, thói quen làm việc của nhân viên tại các…
CRM là gì?

Giải thích cho khái niệm Crm System là gì?

Khách hàng chính là người trả lương cho nhân viên…

Chức năng cơ bản của hệ thống CRM

Khái niệm về hệ thống CRM được khá nhiều bài…

Phần mềm CRM hoạt động theo quy trình nào?

Phần mềm CRM là viết tắt của từ Customer Relationship…