Tag Archive for: Customer Service

Tổng hợp 9 loại công cụ Call Center được sử dụng hàng đầu trong năm 2023

Ngày nay, thói quen làm việc của nhân viên tại các…
customer service

Công việc Customer service cần những yếu tố gì?

Customer service dịch sang tiếng Việt là dịch vụ khách…