Tag Archive for: Phần mềm CRM

Tổng hợp 9 loại công cụ Call Center được sử dụng hàng đầu trong năm 2023

Ngày nay, thói quen làm việc của nhân viên tại các…

Phần mềm CRM hoạt động theo quy trình nào?

Phần mềm CRM là viết tắt của từ Customer Relationship…