Tag Archive for: Call Center

Tổng hợp 9 loại công cụ Call Center được sử dụng hàng đầu trong năm 2023

Ngày nay, thói quen làm việc của nhân viên tại các…
VoIP là gì

Khái niệm cơ bản VoIP là gì?

Áp dụng công nghệ để hỗ trợ bán hàng không còn…
tổng đài bán hàng

Tổng đài bán hàng đóng vai trò gì cho doanh nghiệp?

Trong những năm gần đây, công nghệ tổng đài bán…

Những tính năng cơ bản của tổng đài IP Call Center

Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin,…

Xu hướng lựa chọn hệ thống tổng đài Call Center năm 2018

Trong bối cảnh kinh doanh của các Doanh nghiệp như…