Tag Archive for: Chức năng CRM

Tổng hợp 9 loại công cụ Call Center được sử dụng hàng đầu trong năm 2023

Ngày nay, thói quen làm việc của nhân viên tại các…

Chức năng cơ bản của hệ thống CRM

Khái niệm về hệ thống CRM được khá nhiều bài…